Kim jesteśmy

Przede wszystkim jesteśmy ludźmi.

Wraz z zespołem naszą rolę postrzegamy zarówno jako zaufanych doradców, służących rzetelną radą i informacją, jak i pełnomocników w pełni zaangażowanych w powierzone sprawy i problemy. Rozumiejąc biznes, oferujemy optymalne, dopasowane do potrzeb rozwiązania prawne, należycie reprezentujemy interesy naszych klientów i chronimy ich prawa.

Dążymy do tego, aby oferować taką obsługę prawną, jakiej sami oczekiwalibyśmy, będąc na miejscu naszych Klientów.

Nasi współpracownicy to przede wszystkim ludzie wyznający wspólne wartości, z których najważniejszą jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, odpowiadającej potrzebom naszych Klientów.

Łukasz Połomski

Łukasz Połomski
Radca prawny i partner w kancelarii prawnej Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska. 

Menedżer głównych marek kancelarii: PrawnikBudowlany.pl oraz PrawnikFirmowy.com
Zawodowo godzi praktykę prawnika od sporów budowlanych z rolą compliance oficera, który zarządzając własną kancelarią, pomaga klientom roztropnie zarządzać ich przedsiębiorstwami.
Życiowa i zawodowa nadpobudliwość sprawia, że do kompletu prowadzi branżowego bloga o technicznej stronie warsztatu pracy prawnika: SprawnyPrawnik.pl


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie wpisany jest na listę radców prawnych. Na Politechnice Poznańskiej ukończył studia podyplomowe pn. "Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego", a na Uniwersystecie Ekonomicznym studia podyplomowe "Compliance w Organizacji".

Razem z mec. Damianem Kłobuchowskim swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących w Polsce kancelarii prawnych. 

Jest uniwersalnym prawnikiem biznesowym. Jego domeną jest reprezentacja klientów w sporach i postępowaniach sądowych, doradza też przy transakcjach i umowach handlowych. Dużą część aktywności poświęca kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców: od 2011 r. stale pełni funkcję dyrektora działu prawnego u klienta prowadzącego duży zakład produkcyjny, zatrudniającego blisko 1.000 osobową załogę, ponadto pełni istotne funkcje w spółach handlowych kluczowych klientów kanelarii.

Ponadto posiada ciekawą praktykę przy prowadzeniu audytów prawnych, transakcji fuzji i przejęć oraz obsłudze skomplikowanych inwestycji budowlanych oraz sporów na tym tle. Całość tych doświadczeń wykorzystuje przy doradzaniu klientom w zakresie negocjowania kluczowych kontraktów.

W ramach kancelarii odpowiada za obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: lukasz@polomski.pl

Profile na LindedIn i Twitter
Rozwiń Zwiń separator

Damian Kłobuchowski

Damian Kłobuchowski
Radca prawny i partner w kancelarii prawnej Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie wpisany jest na listę radców prawnych. 

Razem z mec. Łukaszem Połomskim swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących w Polsce kancelarii prawnych. 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz doradztwie związanym z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego, w tym opartego o Warunki Kontraktowe FIDIC. 
Doradza przy transakcjach i umowach handlowych związanych m.in. z outsourcingiem wysoko wykwalifikowanych inżynierów IT. 
Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów i postępowań sądowych.

Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE, NATO SECRET oraz EU SECRET. 

W ramach kancelarii odpowiada za obsługę prawną klientów anglojęzycznych. 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: damian@klobuchowski.pl
Rozwiń Zwiń separator

Konrad Syryca

Konrad Syryca
Radca prawny i partner w kancelarii prawnej Połomski & Kłobuchowski Radcowska Spółka Partnerska. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Mecenas Konrad Syryca ma szereg unikalnych doświadczeń na gruncie prawa korporacyjnego oraz restrukturyzacyjnego - w latach 2008-2018 był zaangażowany w stałą obsługę prawną spółek akcyjnych kluczowych dla Polskiej gospodarki, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto w latach 2012-2017 był bezpośrednio zaangażowany w jedno z największych postępowań restrukturyzyjnych w kraju. 

Na co dzień wspiera przedsiębiorców przy nowych przedsięwzięciach, nie stroni także od reprezentacji w sporach.

 W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: konrad@syryca.pl

Rozwiń Zwiń separator

Bartosz Fedoryga

Bartosz Fedoryga
Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem budowlanym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

Pod kierunkiem prof. Macieja Gutowskiego obronił pracę magisterską poświęconą działaniu fałszywego organu osoby prawnej.


W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych. 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: bartosz.fedoryga@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Marcin Raptis

Marcin Raptis
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania. Tytuł magistra prawa uzyskał broniąc pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. Aurelii Nowickiej w Katedrze Prawa Europejskiego pod tytułem "Prawnoautorska ochrona programów komputerowych".
Praktykę zawodową rozpoczął podczas II roku studiów, nawiązując współpracę z jedną z poznańskich kancelarii prawnych. W latach 2012-2014 r. pełnił funkcję Sekretarza Generalnego w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poznań.
 
W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne oraz szeroko rozumiany dział prawa Internetu. Posiada także tytuł zawodowy technika informatyka, który umożliwia mu spojrzenie na problemy prawne nowych technologii od strony praktycznej.
 
W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych. 
 
kontakt:
Rozwiń Zwiń separator

Karolina Rozmarynowska

Karolina Rozmarynowska
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

kontakt:

tel. +48 61 224 12 44
e-mail: karolina.rozmarynowska@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Krzysztof Kasprzak

Krzysztof Kasprzak
Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod kierunkiem prof. Pawła Wilińskiego obronił pracę magisterską obejmującą swoją tematyką sposoby konsensualnego zakończenia postepowania karnego.

Praktykę zawodową rozpoczął w 2013 r. i od tego czasu współpracuje z kancelariami na terenie Poznania. Posiada bogate doświadczenie związane z prawem ubezpieczeniowym oraz najmem lokali.

Interesuje się prawem cywilnym, szeroko pojętym prawem gospodarczym oraz prawem karnym.

kontakt:
tel. +48 787 926 131
email: krzysztof.kasprzak@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Dominika Kornet

Dominika Kornet
Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Interesuje się prawem cywilnym i prawem handlowym.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: dominika.kornet@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Dawid Bugajski

Dawid Bugajski
Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył także Studium Prawa Niemieckiego.


W pracy łączy trzy pasje: prawo, Internet i nowe technologie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie Internetu obejmującym swoim zakresem przede wszystkim prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem i usługami elektronicznymi.

W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: dawid.bugajski@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Filip Siwek

Filip Siwek
Doradca podatkowy - wpisany na listę dordców podatkowych przy KIDP - nr wpisu 11553, ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Autor skargi konstytucyjnej w sprawie SK 40/12 w wyniku, której TK w wyroku z 8 października 2013 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 70 § 6 (obecnie § 8) Ordynacji podatkowej.

Jego główne obszary specjalizacji to podatki bezpośrednie, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, międzynarodowe prawo podatkowe oraz obsługa postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: filip.siwek@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Waldemar Zapadka

Waldemar Zapadka

Adwokat współpracujący z kancelarią, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z Prawa Europejskiego.

Po zdanym egzaminie sędziowskim pracował jako asesor i sędzia w Sądzie Rejonowym w Szczecinku i Koszalinie. Wcześniej pracował także jako asystent na Politechnice Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania - Zakład Prawa).Jego domeną jest szeroko pojęta dziedzina Prawa Karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-karnych aspektów działalności gospodarczej.

W obszarze zainteresowań i praktyki mecenasa Zapadki pozostaje prawo i postępowanie cywilne, w ramach którego wspiera klientów w obszarach procesu inwestycyjnego oraz prawa zobowiązań.
Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli "Poufne"


W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.
 
kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: waldemar.zapadka@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Patryk Mikołajczyk

Patryk Mikołajczyk
Audytor finansowy, konsultant kancelarii w sprawach ekonomicznych i rachunkowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw), a także Uniwersytetu w Lipsku oraz Freibergu.

Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień zawodowych biegłego rewidenta.

Przez wiele lat pracował na stanowisku asystenta biegłego rewidenta w międzynarodowej firmie audytorskiej. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Brał udział w licznych przeglądach pakietów konsolidacyjnych sporządzanych według US GAAP oraz HGB, a także przeglądach funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej poszczególnych przedsiębiorstw. Przeprowadzał również szkolenia z zagadnień księgowo-rachunkowych i brał udział w licznych szkoleniach z zakresu polskiego prawa podatkowego. Jego pasją są komputery i sieci komputerowe, pisze programy komputerowe na potrzeby usprawnień prac administracyjno – biurowych. Biegle posługuje się takim narzędziami jak VBA in MS Office, MS Visual Studio, MS SQL.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: patryk.mikolajczyk@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Małgorzata Drews-Mikołajczyk

Małgorzata Drews-Mikołajczyk
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - specjalizacja dziennikarska i pedagogiczna. Koordynuje prace administracyjno-biurowe w kancelarii. Dotychczasowe doświadczenie marketingowe stara się wykorzystać w codziennej pracy, by wesprzeć działania naszego biura.

kontakt:
tel. +48 602 118 449
e-mail: malgorzata.drews-mikolajczyk@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Violetta Dziekan

Violetta Dziekan
Od wielu lat wspiera swoją pracą naszą kancelarię. Niezastąpiona pomoc przy pracach administracyjnych i porządkowych.
separator 


separator