Zespół

Nasi współpracownicy to przede wszystkim ludzie wyznający wspólne wartości, z których najważniejszą jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, odpowiadającej potrzebom naszych Klientów.

Bartosz Fedoryga

Bartosz Fedoryga
Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem budowlanym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

Pod kierunkiem prof. Macieja Gutowskiego obronił pracę magisterską poświęconą działaniu fałszywego organu osoby prawnej.


W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych. 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: bartosz.fedoryga@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Dawid Bugajski

Dawid Bugajski
Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył także Studium Prawa Niemieckiego.


W pracy łączy trzy pasje: prawo, Internet i nowe technologie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie Internetu obejmującym swoim zakresem przede wszystkim prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem i usługami elektronicznymi.

W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: dawid.bugajski@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Karolina Rozmarynowska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

kontakt:

tel. +48 61 224 12 44
e-mail: karolina.rozmarynowska@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Waldemar Zapadka

Adwokat współpracujący z kancelarią, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z Prawa Europejskiego.

Po zdanym egzaminie sędziowskim pracował jako asesor i sędzia w Sądzie Rejonowym w Szczecinku i Koszalinie. Wcześniej pracował także jako asystent na Politechnice Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania - Zakład Prawa).Jego domeną jest szeroko pojęta dziedzina Prawa Karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-karnych aspektów działalności gospodarczej.

W obszarze zainteresowań i praktyki mecenasa Zapadki pozostaje prawo i postępowanie cywilne, w ramach którego wspiera klientów w obszarach procesu inwestycyjnego oraz prawa zobowiązań.
Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli "Poufne"


W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.
 
kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: waldemar.zapadka@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Joanna Kozak

Joanna Kozak

Prawnik, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia prawnicze ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską, sporządzoną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Kędzi w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, poświęciła interdyscyplinarnemu zagadnieniu stosowania kwot w obsadzie organów spółek handlowych jako środka zwalczania i zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć.

Wielokrotnie należała do grona najlepszych studentów nagradzanych stypendium za osiągane wyniki w nauce oraz aktywność w zakresie działalności naukowej. Jej zainteresowania naukowe skupiały się przede wszystkim na tematyce praw człowieka. Ponadto w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne.

Posiada różnorodne doświadczenie prawnicze nabyte podczas współpracy z kancelariami prawnymi, poradnią prawną oraz w strukturach administracji publicznej.

W ramach kancelarii obsługuje również klientów angielskojęzycznych.

kontakt:

tel. +48 61 224 12 44

e-mail: joanna.kozak@pk-rsp.pl

Rozwiń Zwiń separator

Marcin Raptis

Marcin Raptis
Prawnik, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania. Tytuł magistra prawa uzyskał broniąc pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. Aurelii Nowickiej w Katedrze Prawa Europejskiego pod tytułem "Prawnoautorska ochrona programów komputerowych".
Praktykę zawodową rozpoczął podczas II roku studiów, nawiązując współpracę z jedną z poznańskich kancelarii prawnych. W latach 2012-2014 r. pełnił funkcję Sekretarza Generalnego w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poznań.
 
W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne oraz szeroko rozumiany dział prawa Internetu. Posiada także tytuł zawodowy technika informatyka, który umożliwia mu spojrzenie na problemy prawne nowych technologii od strony praktycznej.
 
W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych. 
 
kontakt:
Rozwiń Zwiń separator

Patryk Mikołajczyk

Patryk Mikołajczyk
Audytor finansowy, konsultant kancelarii w sprawach ekonomicznych i rachunkowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw), a także Uniwersytetu w Lipsku oraz Freibergu.

Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień zawodowych biegłego rewidenta.

Przez wiele lat pracował na stanowisku asystenta biegłego rewidenta w międzynarodowej firmie audytorskiej. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Brał udział w licznych przeglądach pakietów konsolidacyjnych sporządzanych według US GAAP oraz HGB, a także przeglądach funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej poszczególnych przedsiębiorstw. Przeprowadzał również szkolenia z zagadnień księgowo-rachunkowych i brał udział w licznych szkoleniach z zakresu polskiego prawa podatkowego. Jego pasją są komputery i sieci komputerowe, pisze programy komputerowe na potrzeby usprawnień prac administracyjno – biurowych. Biegle posługuje się takim narzędziami jak VBA in MS Office, MS Visual Studio, MS SQL.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: patryk.mikolajczyk@pk-rsp.pl
Rozwiń Zwiń separator

Magdalena Talarczyk

Magdalena Talarczyk
Filolog języka polskiego oraz etnoligwistyki, bliskie są jej zagadnienia z dziedziny rachunkowości oraz analizy finansowej; jej pasje komputerowe wydatnie pomagają w codziennej pracy kancelarii.
Zarządza sekretariatem i administracją kancelarii.
separator

Paula Ludwiczak

Paula Ludwiczak
Asystent ds. administracyjnych, absolwent kulturoznawstwa.
Nie ustawała w dążeniu do perfekcji w zakresie zarządzania sekretariatem. Była z nami od początku istnienia kancelarii. Wiele rzeczy, które do dziś świetnie działają w sekretariacie, było jej zasługą.
Odszła od nas nagle w czerwcu 2015 r. Pamięć o niej będzie jednak z nami zawsze.

separator